Yolumuzu Aydınlatanlar

1-Abbas 2-Acluni 3-Abdullah Ensari 4-Abdullah Huybekoğlu 5-Abdullah Mekki 6-Abdullah Tercuman 7-Abdulkerim el-cili 8-Abdulkerim Kuşeri 9-Abdulkadir Geylani 10-Abdülbaki Miftah 11-Ahmed Bedevi 12-Ahmed Ebu Havarioğlu 13-Ahmed İbni Hanbel 14-Ahmed b.Hadreveyn 15-Ahmed Haznevi 16-Ahmed Namık-ı Cami 17-Ahmed Rufai 18-Ahmed Said 19-Ahmed Sunisi 20-Ahmed Şunubil 21-Ahmed Yesevi 22-Ahmed Yekdest 23- Alaüddeule Semmani 24-Ali Akki 25-Azizüddin Nesefi 26-Baba Kemal Cundi…

Dünyanın en eski 11 camisi

1-Masjid al-Haram-Ms.622 yılı     Mekke-Suadi Arabistan     2-Kuba Mesciti-Ms.622 yılı     Medina-Suadi Arabistan     3-Mescid-i Nebevi-Ms.622 yılı     Medina-Suadi Arabistan     4-Mescid-i Kıbleteyn-Ms.623 yılı     Medina-Suadi Arabistan     5-Huaisheng Cami-Ms.627 yılı     Guangdong-Çin     6-Cheraman Juma Camisi-Ms.629 yılı     Kerala-Hindistan     7-Javatha Camisi-Ms.629…

Silsile-i Aliyye Evliyaları

1-Ebubekir Sıddık 2-Selamn-ı Farisi 3-Kasım b. Muhammed 4-Cafer-i Sadık 5-Beyazıd-ı Bestami 6-Ebul Hasan Harkani 7-Ebu Ali Farmedi 8-Yusuf Hamedani 9-Abdulhalık Goncdüvani 10-Arif Reyvegeri 11-Mahmud Encir Fagnevi 12-Ali Ramiteni 13-Muhammed Baba Semmasi 14-Seyyid Emir Külal 15-Şah-ı Nakşibend 16-Alaeddin Attar 17-Yakub-u Çerhi 18-Ubeydullah Ahrar 19-Muhammed Zahid 20-Derviş Muhammed 21-Hacegi Emkengi 22-Muhammed Baki Billah 23-İmam-ı Rabbani 24-Muhammed Masum…

Sahabelerimiz

Cennetle müjdelenmiş 10 sahabemiz 1-Ebu Bekir Kuhafe 2-Ömer b. Hattüb 3-Osman b. Affün 4-Ali b. Ebu Talib 5-Abdurrahman b. Afv 6-Ebu Ubeyde b. Cerrah 7-Said b. Ebu Vakkas 8-Talha b. Ubeydullah 9-Zeyol b.Harise 10-Zübeyir b. Avva   11-Abdiy Alil b. Amr 12-Abdurrahman b. Cebr 13-Abdurrahman b. Alkame 14-Abdurrahman b. Ebu Leyla 15-Abdurrahman b. Habbab Sülemi…

İstanbul’daki Evliyalar

1-Abdullah Efendi(Himmet zade): Bayramiye yolunun şeyhlerinden, 1640 yılında İstanbul’da doğdu.1710 yılında vefat etti. Kabri, İstanbul Üsküdar’daki Küçük Selimiye Çiçekçi Cami bahçesindedir. 2-Abdullah Hasib Yardımcı: Gümüşhaneli Ahmed Ziyaüddin Efendi’nin halifelerinden Mustafa Feyzi Efendi’nin talebesi 1863 senesinde Serez’de doğdu. 1949 senesinde İstanbul’da vefat etti. Kabri Edirne kapı Sakızağacı kabristanındadır. 3-Abdullah Kaşgari: 1688 yılında Kaşgar’da doğdu. 1760 da vefat etti.…

Krallara layık konaklama

1-Taj Falaknuma-Haydarabat-Hindistan         www.taj.tajhotels.com   2-Trump New York-ABD                                  www.trumphotels.com     3-Shangri-la Hotel Paris-Fransa                      www.shangri-la.com/paris     4-The Oberoi Udaivilas Udaipur-Hindistan     www.oberoihotels.com    …