Dünyanın en pahalı 10 kağıt parası

1-1890-1.000 dolar-ABD     3.2 milyon dolar     2-1891-1.000 dolar-ABD     2.5 milyon dolar     3-1882-500 dolar-ABD    2.4 milyon dolar     4-1924-Avustralya    1.2 milyon dolar     5-1817-Avustralya    226.000 dolar     6-1928-50 Dolar-ABD    120.000 dolar     7-1948-1 Milyon dolar-İngiltere    115.000 dolar     8-1368-Ming…

Kahramanmaraş Sahebeleri

KAHRAMANMARAŞ SAHEBELERİ 1-Ukkaşe b.Mihsan 2-Malik b.Esved 3-Hacı Bilal Nadiri KAHRAMANMARAŞ EVLİYALARI 1-Şeyh Adil 2-Saçlı Derviş 3-Seyh Darendeli 4-Duruş Hoca 5-Ahmed Tahir Efendi 6-Şeyh Ali Sezai 7-Abdurrahman Kavuncu 8-Abid Efendi 9-Şakir Hoca 10-Hafız Ali Efendi 11-Kanadıkırık Ali Efendi 12-Muderris Hasan Efendi 13-Hacı Arslan’ın Behlülü İbrahim 14-Hortum 15-Şeyh Adil Kabristanında Meftunlar 16-İklima Hz. 17-Alaeddin Devle 18-Osman Dede…

Aşık Edebiyatı

1-Abdurrahim Karakoç 2-Aşık Ahmed 3-Aşık Ali 4-Aşık Azmi 5-Aşık Berüni 6-Aşık Halil Karabulut 7-Aşık Köroğlu 8-Aşık Nigari 9-Aşık Ömer 10-Aşık Ravzi 11-Aşık Şenlik 12-Aşık Şerif Mahzuni 13-Aşık Veysel 14-Ali Özkan 15-Ayni 16-Bahşi 17-Baykan 18-Bayburtlu Zihni 19-Dadaloğlu 20-Danış 21-Derdli 22-Erzurumlu Emrah 23-Erzurumlu Yaşar Reyhani 24-Ercişli Emrah 25-Gevheri 26-Gedai 27-Hayali 28-Ispartalı Seyrani 29-Katibi 30-Karacaoğlan 31-Kaygusuz Abdal 32-Kayıkçı…

Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Temsilcileri

1-Ahmed Edip Yuğneki 2-Ahmedi 3-Ahi 4-Ahmed Fakih 5-Ahmed Paşa 6-Ahmed Dai 7-Ali Şır Nevai 8-Aşık Çelebi 9-Aşık Paşazade 10-Aşık Paşa 11-Babür Şah 12-Baki 13-Bağdatlı Ruhi 14-Benli Hasan 15-Bursalı Lami 16-Bursalı Rahmi 17-Celili 18-Cehli 19-Cüveyni 20-Dehhani 21-Ebul Hayri Rumi 22-Edirneli Nazmi 23-Eflaki Dede 24-Esrar Dede 25-Elvan Çelebi 26-Elderunlu Vasıf 27-Esad Efendi 28-Evliya Çelebi 29-Farabi 30-Fazli 31-Fevri…

Anadolu Evliyaları

1-Abdulhakim el Arvasi 2-Abdulhakim el Hüseyni 3-Abdurrahman Gazi 4-Abdurrahman Tusi 5-Abdullah Mekki 6-Ahmed Antaki 7-Ahmed Chidi Sultan 8-Ahmed Dai 9-Ahmed Dumlu 10-Ahmed Hamdi Akseki 11-Ahmed Fakih 12-Ahmed Kuddusi 13-Ahmed Kuşeyri 14-Ahmed Mürşidi 15-Ahmed Şemseddin Marmaravi 16-Ahmed Şiyahi 17-Ahi Evran 18-Akşemseddin 19-Alvarlı Efe 20-Alaeddin Ali Fenari 21-Alaeddin Ali Semerkandi 22-Ali b.Yahya es- Semerkandi 23-Ali Özkayran 24-Ali…

Yolumuzu Aydınlatanlar

1-Abbas 2-Acluni 3-Abdullah Ensari 4-Abdullah Huybekoğlu 5-Abdullah Mekki 6-Abdullah Tercuman 7-Abdulkerim el-cili 8-Abdulkerim Kuşeri 9-Abdulkadir Geylani 10-Abdülbaki Miftah 11-Ahmed Bedevi 12-Ahmed Ebu Havarioğlu 13-Ahmed İbni Hanbel 14-Ahmed b.Hadreveyn 15-Ahmed Haznevi 16-Ahmed Namık-ı Cami 17-Ahmed Rufai 18-Ahmed Said 19-Ahmed Sunisi 20-Ahmed Şunubil 21-Ahmed Yesevi 22-Ahmed Yekdest 23- Alaüddeule Semmani 24-Ali Akki 25-Azizüddin Nesefi 26-Baba Kemal Cundi…

Dünyanın en eski 11 camisi

1-Masjid al-Haram-Ms.622 yılı     Mekke-Suadi Arabistan     2-Kuba Mesciti-Ms.622 yılı     Medina-Suadi Arabistan     3-Mescid-i Nebevi-Ms.622 yılı     Medina-Suadi Arabistan     4-Mescid-i Kıbleteyn-Ms.623 yılı     Medina-Suadi Arabistan     5-Huaisheng Cami-Ms.627 yılı     Guangdong-Çin     6-Cheraman Juma Camisi-Ms.629 yılı     Kerala-Hindistan     7-Javatha Camisi-Ms.629…

Silsile-i Aliyye Evliyaları

1-Ebubekir Sıddık 2-Selamn-ı Farisi 3-Kasım b. Muhammed 4-Cafer-i Sadık 5-Beyazıd-ı Bestami 6-Ebul Hasan Harkani 7-Ebu Ali Farmedi 8-Yusuf Hamedani 9-Abdulhalık Goncdüvani 10-Arif Reyvegeri 11-Mahmud Encir Fagnevi 12-Ali Ramiteni 13-Muhammed Baba Semmasi 14-Seyyid Emir Külal 15-Şah-ı Nakşibend 16-Alaeddin Attar 17-Yakub-u Çerhi 18-Ubeydullah Ahrar 19-Muhammed Zahid 20-Derviş Muhammed 21-Hacegi Emkengi 22-Muhammed Baki Billah 23-İmam-ı Rabbani 24-Muhammed Masum…

Sahabelerimiz

Cennetle müjdelenmiş 10 sahabemiz 1-Ebu Bekir Kuhafe 2-Ömer b. Hattüb 3-Osman b. Affün 4-Ali b. Ebu Talib 5-Abdurrahman b. Afv 6-Ebu Ubeyde b. Cerrah 7-Said b. Ebu Vakkas 8-Talha b. Ubeydullah 9-Zeyol b.Harise 10-Zübeyir b. Avva   11-Abdiy Alil b. Amr 12-Abdurrahman b. Cebr 13-Abdurrahman b. Alkame 14-Abdurrahman b. Ebu Leyla 15-Abdurrahman b. Habbab Sülemi…